You are here: Home > Bez kategorii > Finansowane szkolenia

Finansowane szkolenia

Szkolenia to nieodłączny element każdego zawodu. Dokształcanie się i rozwijanie umiejętności, gwarantuje kompetencję i wysoką jakość udzielanych usług. Wyróżnia się szkolenia indywidualne i grupowe, finansowane przez samego zainteresowanego, lub też firmy. Występuje jednak jeszcze jeden rodzaj szkoleń, finansowanych z funduszów Unii Europejskiej. Dotyczy on głównie placówek państwowych takich jak szkoły i przedszkola, oraz różnego rodzaju urzędy. Szkolenia przyznawane są im z góry, przez jednostki samorządowe, które otrzymują na nie fundusze. Pracownicy, którzy biorą w nich udział są wybierani w ramach nagrody, bądź też zgłaszają się samodzielnie do odbycia takiego kursu. Może on dotyczyć różnych aspektów, od opieki nad dziećmi po kursy biznesu i księgowości. Niezależnie od tematyki, warto  wśród swoich osiągnięć posiadać dokumenty potwierdzające udział w takich przedsięwzięciach. Zwiększa to nasze kompetencje i zainteresowanie nami ze strony potencjalnego pracodawcy bądź też klienta. Kursy zawodowe, finansowane przez zakłady pracy różnią się jednak znacznie od tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno pod względem tematyki, jak i samym charakterem przebiegu prowadzonych szkoleń.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.