You are here: Home > Bez kategorii > Praca w służbie zdrowia

Praca w służbie zdrowia

Praca w służbie zdrowia, obejmuje wiele zawodów. Wśród nich znajduje się lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, dietetyk, położnik salowa, kucharz i inni. Wszystkie te osoby, przed rozpoczęciem pracy w szpitalu, muszą przejść odpowiednie szkolenia. Wynika to z konieczności zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Mowa tu o bezpieczeństwie zarówno pacjentów jak i pracowników placówki medycznej. Do takich szkoleń należy niewątpliwie kurs BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Po jego odbyciu, pracownicy zobowiązani są do podpisania odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego, że znają oni określone w szkoleniu zasady i będą się do nich stosować. Dokument ten stanowi zabezpieczenie dla szpitala, na wypadek nieprawidłowości. Kurs Bezpieczeństwa i Higieny Pracy odbywają nie tylko pracownicy placówek medycznych. Dotyczy on także studentów, którzy w ramach ćwiczeń laboratoryjnych, pracują na terenie uczelni z urządzeniami i odczynnikami. Szkolenia są więc nie tylko działaniami mającymi na celu rozwój i podniesienie kwalifikacji pracowników, ale również zapoznanie ich z najważniejszymi zasadami, do których zobowiązani są zastosować się w miejscu pracy zawodowej, bądź edukacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.